Mivel az elmúlt évtizedekben nagyobb munkálatokat nem végzett az egyházközség a kántori lak felújításán, ezért szükségszerűvé vált a tatarozás, korszerűsítés. 2017 –ben az egyháztanács, Szántó Ferenc gondnok vezetésével, elhatározták, hogy pályázni fognak anyagi támogatásért a felújításra. Sajnos, már indulásból nehézségbe ütköztek. Kiderült, hogy telekkönyvön az épület nem szerepel. Azt is bizonyítani kellett, hogy a terület az egyházé. Szerencsére a plébániai nyilvántartásból előkerült egy 1838 –ban megírt jegyzőkönyv. Mártonffi János lelkipásztor idejében 1831 – 1879 a feltűnőbb alkotások éveit jelzik a Csíkkozmás múltját megörökítő írások. Már 1831 –ben templomot javíttat, feljegyzésre érdemes módon. Az akkor már szinte lakhatatlan kántori lakást pedig…

A Dan Tănase féle egyesület feljelentése kapcsán, amely a polgármesteri hivatalra kihelyezett táblák és zászlók törvény szerinti kihelyezését érintette. A Hargita Megyei Törvényszék elutasította a fent említett magyar-gyűlölő egyesület elnökének feljelentését, mivel a jelentést követően a táblák és a zászlók a törvény előírásainak megfelelően lettek kihelyezve. Tănase úr, ezt a döntést a Maros Megyei Törvényszéken újfent megfellebbezte, mely törvényszék egy 2017–es fotó alapján a felperesnek adott igazat és a bírósági költség kifizetésére kötelezi a polgármesteri hivatalt. Van ez azért, hogy nehogy megfeledkezzünk, arról, hogy figyelnek ránk – de nagyon.

303 darab új könyvvel bővült a Dr. Boga Alajos Iskola könyvtára. A Dr. Boga Alajos Iskoláért Egyesület pályázatának megvalósulását idén a Bethlen Gábor Alap 350.000 Forinttal azaz közel 5000 lejjel támogatta. A könyvek között vannak kötelező háziolvasmányok, történelmi témájú könyvek, mesés könyvek, magyarságról szóló könyvek, de sikerült olyan könyveket is beszerezni, melyek a fiatalok körében nagyon népszerűek. A Bethlen Gábor Alapnak ezúton is köszönjük a támogatást