Olajág plébániai asszonyközösség

Az Olajág plébániai asszonyközösség 2012-ben alakult néhány lelkes feleség/édesanya kezdeményezésére, akiknek igényük volt arra, hogy a vasárnapi szentmisén kívül máshol is lehetőségük legyen beszélni Istenről, hitükről és mindennapos harcaikról.

A közösség legfőbb célja “Növekedni hitben, szeretetben Isten és embertársaik iránt.”. Az év nagy részében hetente találkoznak, nagyobb ünnepekre készülve lelkinapokat szerveznek, minden hónap első péntekén szentségimádásokat vezetnek.

A közösség nyitott olyan asszonyok felé, akik vágynak a hitbeli és lelki fejlődésre, a közösség bizalmára, imáira és megtartó erejére.

Fontos számukra, hogy egyénileg és közösségileg is növekedjenek hitben, szeretetben és tudjanak életjelt vivő Olajágak (Ter. 8,11) lenni környezetükben, családjaikban.