Bojzás néptánccsoport

Tizenöt éve ropják Csíkkozmáson

Csíkkkozmási, csíklázárfalvi és csíkszentmártoni gyerekekből, fiatalokból álló aktív tánccsoportok működnek Csíkkozmáson, a község életének szerves részeként. Ha nincs fellépés, akkor sem áll le a munka, heti rendszerességgel táncoktatáson vesznek részt a csoport tagjai.

Egy maréknyi, táncolni szerető fiatalok kezdeményezésére alakult meg 2003 tavaszán a Bojzás Néptánccsoport Csíkkozmáson, a csíkkozmási ifjúsági szervezet, a KOMISZ keretében.
A Bojzás Néptánccsoportba, a csoport tagjai célul tűzték ki maguk elé az őseik hagyományainak megőrzését, újjáélesztését, továbbadását. A csoport neveként a bodza népies, a településen használt nevét választották, ugyanakkor így hívják a falu egyik legszebb dűlőjét is. Nagy Gyöngyvér, a csoport jelenlegi vezetője, aki Léstyán Éva majd Szász Lenkétől vette át két évvel ezelőtt a stafétabotot.

Kinevelődik az utánpótlás

Kezdetben Kozák Katalin koreográfus irányította a csoportot. Akkor még a saját vidékük táncait, a felcsíki és sóvidéki táncokat sajátították el a csoporttagok. Később, már Rigmányi Katalin vezetésével a méhkerékit, szatmárit, kalotaszegit, székit, mezőségit, szentiványit és a gyimesi táncokat is megtanulták. 2013-tól Sándor Csaba, később Donovál Zoltán táncoktatók segítették a csoportok fejlődését.
2006-ban létrejött a Bojzácska Néptánccsoport, az óvodásokból és kisiskolásokból álló tánccsoport. Ők, amikor már elérnek egy bizonyos korhatárt, a Bojzás Néptánccsoportba kezdenek járni, ahol ötödik osztályostól kezdve, középiskolások és egyetemisták is vannak.

2016-tól Ábrahám Róbert oktatja a tánclépéseket. A próbákat heti rendszerességgel tartják, péntek délután hat órától a kicsik, hét órától a nagyok ropják a táncot. Amennyiben fellépésre készülnek, akkor hetente több alkalommal is találkoznak próbálni.
Mivel a fellépéseiken arra törekedtek, hogy többnyire élőzene szóljon, a kezdetektől velük van András Tibor prímás. Majd megalakult a Zúgató zenekar Ábrahám Róberttel, aki egyben, volt táncosa, most pedig oktatója a csoportnak és brácsása a zenekarnak. Gardonyosnak Csilip Juliannát szokták hívni Csíktaplocáról, bőgősnek Bács Lászlót Csíkszentdomokosról. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy kis csoport utánpótlást biztosított a Hargita Székely Nemzeti együttesnek is.

Hazai és nemzetközi fellépések

Ahogy a csoport tagjai és az elsajátított táncok , úgy évről évre a fellépések száma is gyarapodott. Minden évben bemutatják táncaikat a csíkszentmártoni, lázárfalvi és csíkkozmási falunapokon. Megtartják a farsangtemetést, karácsonykor pásztorjátékot mutatnak be a templomban, betlehemest a kultúrotthonban. Húsvét előtt közös tojásírást tartanak a csoport tagjainak és a szülőknek. Ugyanakkor évente ott találjuk a csoportot a Nyergestetői megemlékezés fellépői között. Részt vésznek a második AlcsíkiFolkfeszten, valamint az Alcsíki Fúvóstalálkozókon.
De nem csak a községben és a környező falvakban táncolnak szívesen, hanem Csíkszeredában a Csíki Majálison, a Csűrdöngölő gyermek- és ifjúsági néptánctalálkozón, az Ezer Székely Leány találkozón is megörvendeztetik a nézőket táncaikkal.
Táncoltak már Kolozsvár főterén, a tordai sóbányában, Kalotaszentkirály utcáin, Bánffyhunyad járdáin, de jártak már a Duna-deltában és a Beszterce-Naszód megyei Zselykén. Magyarországon Isaszegen, Forráskúton, Méhkerék, Kozármisleny valamint Kunszentmártonban léptek fel. Valamint a Szarkaláb, egy kolozsvári baráti tánccsoport meghívására egy lengyelországi nemzetközi táncfesztiválon vettek részt Legnica-ban, korábban pedig Zakopane-ban, Otmuchów-ban és Pultusk-ban, ZiemiaSedziejowická-ban is láthatták a kozmási csoportok műsorait.

Táncoló fiatalság

A Bojzás és Bojzácska működését a helyi önkormányzat, a csíkkozmási, csíklázárfalvi, csíkszentmártoni közbirtokosságok támogatják, de segítenek magánszemélyek, vállalkozók is. A csoportnak van mezőségi, vajdaszentiványi ruhája. A Csíkkozmásért Egyesületen keresztül sikeresen pályáztak a megyei tanácshoz, így sikerült beszerezni székely csizmát, karaktercipőket. Céljaink a jövőben új viseletek pályázása, beszerzése. Ugyanakkor a szülők is hozzájárulnak mindig a költségekhez.
A tánccsoport megalakulásának tízedik évfordulóján nagy ünnepséget csaptak, meghívták a régi csoporttagokat is és közös koreográfiát készítettek. A falu fiatalságának nagy része táncolt a csoportban, és akik tíz-tizenöt évvel ezelőtt tanulták itt a tánclépéseket, most a gyerekeiket küldik táncolni.
Ez a csoport egy olyan hely, ahol a gyerekek találkoznak, jól érzik magukat, fontossá válik számukra a hagyományok felelevenítése, megtartása, identitás tudatunk fejlesztéséhez járul hozzá. A szülők is lelkesen hozzák a gyerekeket. Aki csak tud, hozzájárul a sikerhez, ahhoz, hogy működni tudjanak ezek a csoportok.

A csíkkozmási táncosok:

Bojzácska Néptánccsoport: Antal Henrietta, Barabás Blanka, Barabás István, Bódi Melinda, Borbély András, Borbély Bíborka, Borboly Gabriella, Dániel Norbert, Dobos Ádám, Dobos Brigitta, Dobos Mária, Dobos Szabolcs, Dobos Szende, Dobos Zsombor, Forró Tibor, Forró Szabolcs, Fülöp Krisztina, János Edina, Kozma Bence, Máté Szende, Máté Szilárd, Mátyás Ágota, Nedelka Hanna, NedelkaNóra, Potyó Boglárka, Sass Anikó, Sass Máté, Sass Panna, Szabó Anita, Szakács Renáta, Szakács Szilárd, Virág Annamária.

Bojzás Néptánccsoport: András Beáta, Bakó István, Bálint Zsolt, Balogh Katalin, Balogh Zsombor, Basa Antónia, Boga Imre, Boga Zsombor, Dobos Andrea, Ferencz Lilla, Györfi Szidónia, György László, István Gabriella, István Izabella, János Zoltán, Kovács Eszter, Lakics Tihamér, Lestyán Ödön, Márton Tímea, Nagy Andrea, Nagy István, Nagy Gyöngyvér, Petrikó Zsolt, Sánta Csilla, Sánta Tünde, Szántó Szidónia, Szabó Szilárd, Szász József, Szász Botond, Vitos Balázs.