Falugyűlések a községben

Csíkkozmáson január 25.-én és Lázárfalván január 26.-án falugyűlést tartott Csíkkozmás község polgármestere, Szántó László.

Amint itt elhangzott, a tavalyi tervek kivitelezését tűzte ki idei legfőbb céljául a község vezetője. Legtöbb esetben ezen projektek megvalósulása a megyei tanács támogatásától, illetve pályázati lehetőségektől függ.

Csíkkozmás polgármestere vallja, hogy 2019-ben sok előrelépés történt a községben az előző évekhez képest. Sikerült terveket készíteni felújításokhoz a község különböző részein, ami esetlegesen késleltette ezek magvalósulását, az az anyagi források, illetve a szakember hiány volt.

Megvalósult beruházások

A Megyei Tanács támogatásával tavaly három rossz állapotba lévő iskolatermet újítottak fel, kettőt Csíkkozmáson a Dr. Boga Alajos Általános Iskolában, egyet pedig a községhez tartozó Lázárfalván. Szeptemberben a gyerekek már a felújított termekben kezdhették az új tanévet. A polgármester elmondta: mindhárom teremben padlózatot cseréltek és a falak is új színt kaptak, amely nagy előrelépést jelentett az iskolának. Szintén a Megyei Tanács finanszírozásával a kultúrotthon mellett két próbatermet alakítottak ki, a fúvós zenekar, illetve a Bojzás és Bojzácska néptánccsoportok részére.  Ezen felújításokra már nagyon nagy szükség volt, hiszen a fúvós zenekar eddig a kultúrotthonban próbált, de nagy kihívást jelentett a hangszereik tárolása és a megfelelő hőmérséklet biztosítása. Idén folytatnák a beruházást, amire már a tervek kész vannak, illemhelyiségekkel és folyosó felújításával fojtatnák a munkát. Mindemellett pályázati forrásokból a csíkkozmási Fúvószenekar számára huszonötezer lej értékben vásároltak hangszereket, így most már a minőség és a körülmények is biztosítottak a heti próbákhoz. Csíkkozmáson és Lázárfalván egy-egy buszmegálló lett elhelyezve, ugyancsak a Hargita Megye Tanácsának a támogatásával. Hargita Megye Tanácsának finanszírozásával a harangozói lak felújítása is elkezdődött a 2019-es évben, nyílászárókat cseréltek, következő lépésként pedig a tetőszerkezetet újítsák fel, amelynek munkálatai időjárás függvényében tavasszal kezdődnek.

Idei tervek

A polgármester rámutatott: a Helyi Fejlesztési Országos Program (PNDR) finanszírozásából megvalósult a közbeszerzés 5 km út leaszfaltozásához, a munkálatokat tavasszal kezdik, a projekt megvalósulásával a község útjainak 98 százalékát aszfalt borítja majd. Kiemelte, a Megyei Tanács támogatásával tavasszal a csíkkozmási templom régi elavult padlózatát is kicserélik. További tervek között szerepel a templom falfreskóinak feltárása, mely cél bekerült a Rómer Flóris tervbe, itt 1.000.000 Ft értékben lettek feltárások végezve. Tavaly elkészültek a község járdáinak megvalósítási tanulmányai, miszerint Csíkkozmáson mintegy 2,4 kilométer járdát alakítanának ki a falu egyik végétől a másikig. Ehhez keresnek anyagi forrásokat, illetve ugyancsak pénz függvénye a polgármesteri hivatal, kultúrotthon és a kulturális központ felújítása, amelyekre szinten elkészültek a tervek. Lázárfalvában a Levente otthon felújítását is idénre tervezik, az épületben orvosi rendelőt és kulturális rendezvényeknek helyet adó termek alakítanának ki, ez két részben történne, amelyekből az elsődleges a tetőjavítás. A lázárfalvi tűzoltó egyesületek igénye szerint új tűzoltó garázs felépítése is a vezetőség szándékában áll, hogy biztosítsák az eszközök tárolhatóságát. Idén a járdarész kiépítésének tervezetét is szeretnék elkészíteni Lázárfalván, illetve a gázhálózatot is bővítenék a benyújtott igényekre válaszolva. A közvilágítási hálózat felújítása egyaránt hangsúlyt kap, ha lesz rá anyagi keret.

Kulturális élet

A falu gazdag kulturális életéről tanúskodik nyergestetői csata 170-dik évfordulója alkalmából tavaly márciusban indított Nyergestető 170-emlékév. Mindamellett, hogy a falu vezetősége pályázatot hirdetett meg az iskolák számára, – akiktől Nyergestető témában vártak munkákat – a diákok egy nyergestetői kiránduláson vettek részt, ezt követően pedig huszártábort is szerveztek a Csíkszéki Mátyás Huszáregyesület közreműködésével. Ugyancsak a huszárok, valamint a helyi néptánccsoport tette színesebbé az idősek napját. A Nyergestető konferencia szintén nagy népszerűségnek örvendett, de a három napos helyi Képzőművészeti Alkotótáborban is szép számban vettek részt, mely alkalomból, festmények, grafikák rajzok készültek Nyergestető témában.

A Bojzás Néptáncsoport Olaszországban és Kolozsváron is fellépett tavaly és a fúvószenekarhoz hasonlóan számos  fellépésen vannak túl, a színjátszó csoport pedig ünnepi műsorával örvendeztette az falu lakosságát decemberben. 

A Csíkkozmásért Egyesülettel 11900 EUR értékű LEADER pályázatot bonyolítottak, melynek keretén belől sport felszerelést vásároltak a foci csapat számára és hangosítási eszközöket a fúvósok számára.

Share.