Elkezdődött a kántori lak felújítása

Mivel az elmúlt évtizedekben nagyobb munkálatokat nem végzett az egyházközség a kántori lak felújításán, ezért szükségszerűvé vált a tatarozás, korszerűsítés.

2017 –ben az egyháztanács, Szántó Ferenc gondnok vezetésével, elhatározták, hogy pályázni fognak anyagi támogatásért a felújításra. Sajnos, már indulásból nehézségbe ütköztek. Kiderült, hogy telekkönyvön az épület nem szerepel. Azt is bizonyítani kellett, hogy a terület az egyházé. Szerencsére a plébániai nyilvántartásból előkerült egy 1838 –ban megírt jegyzőkönyv. Mártonffi János lelkipásztor idejében 1831 – 1879 a feltűnőbb alkotások éveit jelzik a Csíkkozmás múltját megörökítő írások. Már 1831 –ben templomot javíttat, feljegyzésre érdemes módon. Az akkor már szinte lakhatatlan kántori lakást pedig lebontatta. A következő év végére már fel is épült az új kántori lak.

2018 –ban Hargita Megye Tanácsához benyújtották a pályázatot, amely sikeresnek bizonyult. Hargita Megye Tanácsa az egyháztámogatási kiírásból 80.000 lejjel támogatta a kántori lak felújítási munkálatait. Biztosítani kellett 20.000 lej önrészt. Ezt az összeget a Csíkkozmási Közbirtokosság biztosította.

A felújítási munkálatok elkezdődtek. A teljes asztalos munka már ki van cserélve. A megmaradt pénzösszegre cserepet és csatornát vásárolnak.

Egy újabb sikeres pályázat
Új terv készült a templom belső padlózatának a felújítására. A pályázatot Hargita Megye Tanácsához a tervezésre nyújtották be és megnyertek 30.000 lejt. Ide is kellett 7.500 lej önrész, amelyet az egyház biztosított.
Érdekes látványosság, hogy a régészeti vizsgálatkor feltárult 40 cm mélyen egy régi padlózat.

Share.